Likit Biyopsi

Likit Biyopsi


Likit Biyopsi ve Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavisi
Çağın en büyük ve ciddi sağlık problemlerinden biri olan kanserin 200’ün üzerinde türü bulunmakta ve her bir kanser türünün moleküler yapısı birbirinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle kanser tedavisinde kişiye özel yaklaşımlarla ve mutasyon özelinde planlanan tedavilerle önemli başarılar elde edilebilmektedir. Bu noktada kanser tedavisinde kullanılan etkili tekniklerden biri olan likit biyopsi testleri büyük önem taşımaktadır. Bireylerden rutin kan örneği alınarak, serbest dolaşan tümör DNA’sında (ctDNA) kanserle ilişkili 73 farklı genin tanısı yapılabilmekte ve ilerde gerçekleşebilecek genomik değişikliklerin de tanı ve değerlendirilmesi bu yöntemle sağlanabilmektedir.


Dünya çapında her yıl 14 milyon insana, Türkiye’de ise her yıl 97 bin erkek ve 62 bin kadına kanser teşhisi konulmaktadır. Kişiye özgü farklılıkların büyük rol oynadığı kanser genetiğinde, her bir hastanın tümörü dinamik değişiklikler göstermektedir. Bu durum özellikle tedavinin seyri ve uygulanma biçimini oldukça büyük oranda etkilemektedir. Bu noktada, tümör ile ilgili gerçek zamanlı bilgi alabilmek ve hastaya en az rahatsızlığı vermek oldukça önemlidir. Hastalığın ilerleyen aşamalarında ve tedavi sürecinde olan hastalar için biyopsi almak gittikçe zorlaşırken, likit biyopsi seçeneği hastadan sadece kan alınması ile gerçekleştirilen non invaziv (cerrahi işlem gerektirmeyen) bir yöntemdir (Non-invasive Tumor Detection – NITD). Bu yöntem, kanser tanısı almış veya kanser riski olan bireylerin kan dolaşımında serbest halde bulunan tümör hücrelerinin DNA’sının (cell-free tumor DNA) izole edilerek testipine dayanan moleküler genetik bir testtir.


Likit Biyopsi yöntemi genetik olarak hemen hemen tüm kanser türlerini analiz etmede, kişiye özgü ve hedefe yönelik tedavileri belirlemede, tedaviye verilen yanıtın izlenmesinde ve tekrarlayan nüksetme süreçlerinin takibinde başarıyla uygulanabilen ve yan etkisi olmayan bir yöntemdir. Erken teşhise olanak sağlar. Sonuçlar kısa sürede elde edilerek, tedavi için zaman kazandırır.


Likit Biyopsi Neden Tercih Edilir?
– Kanserin erken tanısı,
– Minimal rezidüel hastalığın tespiti, (Tedavi sonrası dönemde, temizlenemeyen kanserli hücrelerin nüksetme riskinin tespiti)
– İlaç seçiminin belirlenmesi, (kişiye özel en doğru tedavinin belirlenmesi)
– Hastalığın progresyonunun takibi, (hastalığın ilerlemesinin ve yayılmasının takibi)
– Tedaviye yanıtın izlenmesi,
– Hastalığın tekrarlama riski gibi, değişik amaçlarla kullanılabilmektedir.


Kimlere Likit Biyopsi Uygulanabilir?
– Kanser riski olan kişiler,
– Ailesinde kanser öyküsü olanlar,
– Uzun süreli UV ve radyasyon ışınlarına maruz kalanlar,
– Sigara kullananlar,
– Hormon kullanım öyküsü olanlar,
– Kanserojen maddelere maruz kalan kişiler.
Kanser tedavisi gören hastalar için;
– Tümör gelişimini ve yayılımını değerlendirmek,
– Tedavinin başarısını gözlemlemek,
– Tümör profiline göre ilaç belirlemek (kişiye özgü tedavi).


Kanser tedavisi görmüş hastalar için;
– Rezidüel hastalık izlemi,
– Hastalık tekrarlama riskinin takibi,
– Hastanın uygulanan tedavilere direnç göstermesi durumunda diğer tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesine yardımcı olmak.

Doku Biyopsisi ile Likit Biyopsi Arasındaki Farklar Nelerdir?
1. Biyopsi yapılan bölge sınırlı olduğu için tümör heterojenitesinin (çeşitliliğinin) belirlenmesi limitlidir. Likit biyopsi ile tümör heterojenitesi belirlenebilir.
2. Doku biyopsisi invaziv (cerrahi işlem gerektiren) bir yöntemdir, likit biyopsi ise non-invazivdir (cerrahi işlem gerektirmeyen). Doku biyopsisindeki ağrı ve operasyon sonrası gelişen komplikasyonlar yaşanmaz.
3. Bazı organlara doku biyopsisi yapmak zorludur. Kandan tümöre ait örnek toplamak biyopsiye göre kolaydır.
4. Seri biyopsi uygulamaları hastalar için zor iken, seri kan alımı hasta için daha kolaydır.
5. Pimer tümör alındığı veya tümörün gözlenemediği durumlarda biyopsi yapılamazken, likit biyopsi ile genetik değerlendirme yapılabilir.

BROŞÜRÜMÜZE GÖZ ATIN

RANDEVU ALIN

BROŞÜRÜMÜZE GÖZ ATIN

Hover Box Element

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.