Haberler

Haberler

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2022/902 E. sayılı dosyası ile şirket ortaklarından İbrahim Yaman Sağlam, 30.09.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan aşağıda belirtilmiş kararların iptali için dava açmıştır. Sayın Mahkeme, Türk Ticaret Kanunu 448. Madde düzenlemesi uyarınca bu bilgininin internet sitesinde paylaşılmasına karar vermiştir.

İptali talep edilen kararlar; 2016-17-18-19-20-21 yılları yıllık faaliyet raporlarının, 2016-17-18-19 yılları finansal tablolarının kabulü, şirket müdürlerinin ücret ve diğer mali haklarının belirlenmesi, Çalık ve AD Grup’tan olan alacakların tahsil edilmesi, şirket müdürlerinden Tahir Dehgan’ın 2016-17-18-19 yılları müdürlük faaliyetleri nedeniyle ibra edilmesi.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 326600/0 Ticaret Unvanı : Premed Prenatal Tanı ve Genetik Hizmetleri Limited Şirketi Ticari Adresi: Fulya Mah. Bahçeler Sk. Efehan No:20/7-8 Şişli-İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunun 21/02/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 2022 yılı olağan genel kurul toplantısının  Fulya Mah. Bahçeler Sk. Efehan No:20/7-8 Şişli- İstanbul adresinde, 23/03/2023 tarihinde, saat: 14,00’da, çoğunluk sağlanmazsa 30.03.2023 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Saygılarımızla
GÜNDEM:
  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  2. Müdürler kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun ve müzakeresi,
  3. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  4. Müdürler kurulu üyelerinin ibrası,
  5. Müdürlerin mali haklarının belirlenmesi,
  6. Efehan’da yaşanan kalıcı elektrik, kalorifer, asansör sorunları nedeniyle tahliye ve yeni yer kiralanması,
  7. Dilekler ve kapanış.
23.03.2023 tarihinde tüm paydaşların katılım ile toplanan genel kurul, paydaşlardan İbrahim Yaman Sağlam’ın TTK 420 maddesi uyarınca isteği üzerine 5 Mayıs 2023 saat 12.00’a ertelenmesi isteği nedeniyle divan başkanı tarafından 05.05.2023, saat 12.00’a ertelenmiştir.
2022 yılı olağan Genel Kurul toplantısının Fulya Mah. Bahçeler Sk. Efehan No:20/7-8 Şişli- İstanbul adresinde 05.05.2023 tarihinde saat 13.00 de, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde toplantı açılmış olup, olağan genel kurul toplantısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 420 nci maddesi kapsamında ertelenmiştir. Genel Kurul toplantısının aynı adres ve aynı gündeme ek olarak 8.9.10.11 ve 12.maddelerinin eklenerek 05.06.2023 tarihinde saat 13,00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Premed Prenatal Tanı ve Genetik Hizmetleri Ltd. Şti. Olağanüstü Genel Kurulu, Aşağıda yazılı gündem maddeleri görüşmek ve karara varmak üzere, 12.09.2023 Salı günü saat 14:00’da Fulya Mah. Bahçeler Sk. Efehan No:20/7-8 Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına; ortakların toplantıya bizzat veya vekilleri aracılığı ile katılmak üzere davet edilmelerine; ilgili ilanların yapılmasına karar verilmiştir.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Toplantı Tutanak ve evrakların Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3. Şirket Merkez adresinin değiştirilmesi:
05.06.2023 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı’nın 6. maddesinde yer aldığı üzere; mevcut şirket merkezinin operasyonel ve hukuki ihtiyaçlara uygun olmamasından kaynaklı acil ihtiyaç , şirket müdürleri tarafından yapılan araştırma sonucu uygun nitelikte olduğu tespit edilen bina olarak şirket merkezinin Altunizade Mah. Kısıklı Cad, No:5 Başaran İş Merkezi, İç Kapı No:11(Asma Kat) Üsküdar, İstanbul adresine taşınması için kira sözleşmesi imzalamak üzere Tahir Dehgan’a yetki verilmesi.
4. Kira sözleşmesi imzalandıktan itibaren 15 gün içinde şirket merkezinin [*] adresine taşınması için gerekli ana sözleşme değişikliğini aşağıdaki tasarıya uygun biçimde gerçekleştirerek tescil ve ilan edilmek üzere şirket müdürlerinin görevlendirilmesine,
Yeni Metin
Şirketin merkez adresi, Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:5 Başaran İş Merkezi, İç Kapı No:11 (Asma Kat) Üsküdar İstanbul İstanbul’dur.
5. Dilekler ve kapanış.

Ticaret Unvanı : Premed Prenatal Tanı ve Genetik Hizmetleri Limited Şirketi
Ticari Adresi: Fulya Mah. Bahçeler Sk. Efehan No:20/7-8 Şişli-İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunun 12 / 09 / 2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; Fulya Mah. Bahçeler Sk. Efehan No:20/7-8 Şişli-İstanbul adresinde 06.10.2023 tarihinde saat 10.00 da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Saygılarımızla

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3. Şirket Merkez adresinin değiştirilmesi:
05.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı’nın 6. Maddesinde yer aldığı üzere; mevcut şirket merkezinin operasyonel ve hukuki ihtiyaçlara uygun olmamasından kaynaklı acil ihtiyaç , şirket müdürleri tarafından yapılan araştırma sonucu uygun nitelikte olduğu tespit edilen bina olarak şirket merkezinin Altunizade Mah. Kısıklı Cad., No:5 Başaran İş Merkezi, İç Kapı No:11 (Asma Kat) Üsküdar, İstanbul adresine taşınması için kira sözleşmesi imzalamak üzere Tahir Dehgan’a yetki verilmesi.
4. Kira Sözleşmesi imzalandıktan itibaren 15 gün içinde şirket merkezinin [*] adresine taşınması için gerekli ana sözleşme değişikliğini aşağıdaki tasarıya uygun biçimde gerçekleştirerek tescil ve ilan edilmek üzere şirket müdürlerinin görevlendirilmesine,
YENİ METİN
Şirketin merkez adresi, Altunizade Mah. Kısıklı Cad., No:5 Başaran İş Merkezi, İç Kapı No:11 (Asma Kat) Üsküdar, İstanbul İstanbul’dur.
5. Dilekler ve kapanış.